Кайт Уинд Сърф Weekend Казашко 10-12.04.2009

казашко сърф преса

фотографи Пламен Гутинов и Борислав Ченков
от вестници: Черно Море и ПозвънетеBACK