Posts Tagged ‘Бургас’

КайтСърф Бургас – Национално Първенство 2011

сряда, юли 27th, 2011

Дати  на състезанието по  КайтСърф 29.07.2011 – 31.07.2011

1. ПРОЯВА
Националното първенство кайт сърф от 29.07.2011 – 31.07.2011 г. , гр.Бургас в
акваторията на Бургаския залив – Северен плаж .
2. ОРГАНИЗАТОР
Проявата се организира от Българска федерация по ветроходство. Домакин на
проявата е ЯК „Черноморец Бургас“ тел.056 813643; 0887 610 762
E-mail: chernomoretcbs[@]bulsaf.bg.
3. ПРАВИЛА
3.1. Националното първенство по кайт сърф ще се ръководи от:
Състезателните правила по ветроходство 2009 – 2012 (RSS), Приложение ВВ
Експериментални състезателни правила по кайтбординг,Наредбата на БФВ, и
от Състезателните инструкции на проявата.
3.2. Ще се прилага Приложение P от Състезателните правила по ветроходство
2009 – 2012 (RSS).
3.3. Специално правило: Лодка не може да изхвърля отпадъци във
водата.Отпадъците могат да се дават на помощните лодки и на съдийските
лодки.
4. КАТЕГОРИЯ ЗА РЕКЛАМИРАНЕ
Проявата е определена като категория C в съответствие с Кодекса на ISAF за
рекламиране. Всички лодки са длъжни да поставят рекламни материали на
официалния спонсор на проявата по искане на Организатора.
5. ОТБОРИ , ЗАЯВКИ И СРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
5.1 Всеки клуб член на БФВ , може да представи само по един отбор.
5.2 Всеки отбор може да бъде заявен, като извърши регистрация пред
Организатора на проявата.
5.3. Право на участие имат състезатели, отговарящи на т. 5 от Наредбата на
БФВ за провеждане на националните първенства и регатите по ветроходство.
5.4.. Формулярите за заявки ще бъдат на разположение в офиса на регатата от
12:00 часа на 29.07.2011.
6. КЛАСОВЕ И ДИСЦИПЛИНИ
Клас: Кайтсърф
Дисциплини:COURCE RACING ; HANG TIME
7. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПОЛИГОН И СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ
7.1. Състезателният полигон ще бъде в акваторията на акваторията на
Бургаския залив.
7.2. Състезателното разстояние, реда на преминаване на знаците и от коя
страна да бъде оставян всеки от тях ще бъдат уточнени в състезателните
инструкции на проявата.
8. ПРОГРАМА
Програмата на проявата ще бъде както следва:
Петък: 29.07.2011 г.
12:00 пристигане и заявяване
Събота 30.07.2011 г.
10:00-12:00 заявяване за участие
12:30 техническа конференция
13:30- СТАРТ НА ПЪРВА ГОНКА ЗА ДЕНЯ
Неделя 31.07.2011 г.
12:00- СТАРТ НА ПЪРВА ГОНКА ЗА ДЕНЯ
*Възможно най-рано след изтичане на протестното време и обработка на
резултатите
– награждаване на победителите и закриване на Регатата.
Никакъв предупредителен сигнал няма да бъде даван след 17.00 в последния
състезателен ден.
9. КЛАСИРАНЕ
Ще се прилага Минималната система на класиране, съгласно Състезателните
правила по ветроходство 2009 – 2012 (RSS).
10. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ
Състезателните инструкции на проявата ще бъдат на разположение в офисa
на регатата от 12:00 часа на 29.07.2011
11. НАГРАДИ
Ще бъдат връчени награди на всички състезатели, заели първо, второ и трето
място в отделните дисциплини и в генералното класиране .
14. СОЦИАЛНИ ПРОЯВИ
Информация за социалните прояви ще се постави на официалното табло за
съобщения.
15. ЗАСТРАХОВКА
Всички състезатели трябва да имат застраховка с валидност за времето на
състезанието.
16. ОТГОВОРНОСТ
16.1. Всички участници в проявата се състезават на свой риск и отговорност.
16.2. Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо
лице, свързано с организацията на проявата не носят отговорност за
имуществени и неимуществени щети, нараняване или смърт на състезател,
настъпили на брега или в морето по време на участие или в следствие на
участие в проявата.
17. ТЕЛЕВИЗИЯ И МЕДИИ
С подаване на заявката за участие в Националното първенство КАЙТ СЪРФ,
всички състезатели автоматично предоставят безвъзмездно на Организатора
на проявата за вечни времена правата да заснема,използва и показва по всяко
време и по свой избор всякакъв филмов и видео материал, фотографии и др.,
включително и на цифрови носители, заснети по време на проявата и
съдържащи изображения на съответните състезатели.
18. ЗА ИНФОРМАЦИЯ
Българска Федерация по Ветроходство и ЯК „Черноморец Бургас“
www.bulsaf.bg Тел. 056 813643; 0887 610 762 – ЗОРНИЦА ГАНЕВА
E-mail: secretary[@]bulsaf.bg E-mail: chernomoretcbs[@]bulsaf.bg

Кайт Сърф Регата Черноморец Бургас 2010

вторник, юни 15th, 2010

КАЙТ  СЪРФ РЕГАТА  ЧЕРНОМОРЕЦ  БУРГАС
25.06.2010 – 27.06.2010 г. – гр. БУРГАС

1.    ПРОЯВА

Първата  кайт  сърф  регата “Черноморец Бургас  2010” ще  се проведе  в акваторията на Бургаския  залив – Северен  плаж   гр. Бургас, на 26 и 27 юни 2010 г.

2. ОРГАНИЗАТОР

Проявата се организира от Яхт  клуб  Черноморец Бургас.

3.    ПРАВИЛА

3.1.    Кайт  сърф  регата “Черноморец Бургас  2010” ще се ръководи от: Състезателните правила по ветроходство 2009 – 2012 (RSS);измененията  направени в тях ,влизаши  в  сила  01.01.2010 г., ,Приложение ВВ Експериментални  състезателни  правила  по кайтбординг Наредбата на БФВ, Поканата за състезание (с изключение на промените направени в Състезателните инструкции) и от Състезателните инструкции на проявата.
3.2.    Специално правило: Борд не може да изхвърля отпадъци във водата. Отпадъците могат да се дават на помощните лодки и на съдийските лодки.

4. КАТЕГОРИЯ ЗА РЕКЛАМИРАНЕ
Проявата е определена като категория C в съответствие с Кодекса на ISAF за рекламиране. Всички бордове са длъжни да поставят рекламни материали на официалния спонсор на проявата
по искане на Организатора на проявата.

5. ЗАЯВКИ  И   СРОКОВЕ

5.1.    Борд може да бъде заявен, като извърши регистрация по интернет, съответно на посочения  e–mail , по факс или  пред организатора на проявата.
5.2.    Формулярите за заявки ще бъдат на разположение в офиса на регатата от  12:00 часа на 25.06.2010 г. Заявките трябва да бъдат подадени не по-късно от 10:00 часа на 26.06.2010г.

6. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПОЛИГОН  И  СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ

8.1.    Състезателният полигон ще бъде в Бургаския  залив пред плажа и  моста гр. Бургас.
8.2.    Състезателното разстояние, реда на преминаване на знаците и от коя страна да бъде оставян всеки от тях ще бъдат уточнени в състезателните инструкции на проявата.

7. ПРОГРАМА

Програмата на проявата ще бъде както следва:
Петък  25.06.2010 г.

12:00 – 18:00            Пристигане  и заявяване

Събота 26.06.2010 г.

8:00 – 10:00                                     Краен срок за приемане на заявките
10:30                           Техническа конференция
11.30                     Официално  откриване  на  регатата

13.00 (старт на първа гонка за деня)        Гонки
20.00   Бирено  парти – барбекю

Неделя 27.06.2009 г.

11:00 (старт на първа гонка за деня)        Гонки

*Възможно най-рано след изтичане на протестното време и обработка на резултатите – награждаване на победителите и закриване на Регатата.

Предупредителен сигнал няма да бъде даван след 16:30 часа  в последния състезателен ден.

8. КЛАСИРАНЕ

Ще се прилага Минималната система на класиране, съгласно Състезателните правила по ветроходство 2009 – 2012 (RSS).

9. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ
Състезателните инструкции на проявата ще бъдат на разположение в офисa на регатата от 12:00 часа на 25.06.2010 г.

10. НАГРАДИ
Ще бъдат връчени награди на всички участници, заели първо, второ и трето място в проявата.
Ще  бъдат  връчени  и специални  предметни  награди  на  призьорите .

11. СОЦИАЛНИ ПРОЯВИ
Информация за социалните прояви ще се постави на официалното табло за съобщения.

12. ЗАСТРАХОВКА
Всички състезатели трябва да имат застраховка с валидност за времето на състезанието

16. ОТГОВОРНОСТ
16.1.    Всички участници в проявата се състезават на свой риск и отговорност.
16.2.    Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо лице, свързано с организацията на проявата не носят отговорност за имуществени и неимуществени щети, нараняване или смърт на състезател, настъпили на брега или в морето по време на участие или вследствие на участие в проявата.

17. НАСТАНЯВАНЕ
http://www.hotelavenue.info/  хотел Авеню – Бургас  056/521 015  056/521 418   0886 643333
http://www.sarafovo-bg.com/sub/hotels/LAZUR/index.html     хотел Лазурен бряг – Сарафово      056 873 218   0898 651 393
http://hotelpalma.info/   хотел Палма – Сарафово  056 872 217    0898 307812
Посочените  хотели  имат  специална  оферта  за  участниците  в  регата .

18. ТЕЛЕВИЗИЯ И МЕДИИ
С подаване на заявката за участие във Кайт  сърф  регата “Черноморец Бургас  2010” всички състезатели автоматично предоставят безвъзмездно на Организатора на проявата за вечни времена правата да заснема, използва и показва по всяко време и по свой избор всякакъв филмов и видео материал, фотографии и др., включително и на цифрови носители, заснети по време на проявата и съдържащи изображения на съответните състезатели.

Яхт  клуб  Черноморец Бургас
E-mail: chernomorecbs@bulsaf.bg
Tel. :  ++359 56/813 643; Fax: ++ 359 56/813 649
++359 887 610 762  Зорница  Ганева;