Posts Tagged ‘състезанието’

КайтСърф Бургас – Национално Първенство 2011

сряда, юли 27th, 2011

Дати  на състезанието по  КайтСърф 29.07.2011 – 31.07.2011

1. ПРОЯВА
Националното първенство кайт сърф от 29.07.2011 – 31.07.2011 г. , гр.Бургас в
акваторията на Бургаския залив – Северен плаж .
2. ОРГАНИЗАТОР
Проявата се организира от Българска федерация по ветроходство. Домакин на
проявата е ЯК „Черноморец Бургас“ тел.056 813643; 0887 610 762
E-mail: chernomoretcbs[@]bulsaf.bg.
3. ПРАВИЛА
3.1. Националното първенство по кайт сърф ще се ръководи от:
Състезателните правила по ветроходство 2009 – 2012 (RSS), Приложение ВВ
Експериментални състезателни правила по кайтбординг,Наредбата на БФВ, и
от Състезателните инструкции на проявата.
3.2. Ще се прилага Приложение P от Състезателните правила по ветроходство
2009 – 2012 (RSS).
3.3. Специално правило: Лодка не може да изхвърля отпадъци във
водата.Отпадъците могат да се дават на помощните лодки и на съдийските
лодки.
4. КАТЕГОРИЯ ЗА РЕКЛАМИРАНЕ
Проявата е определена като категория C в съответствие с Кодекса на ISAF за
рекламиране. Всички лодки са длъжни да поставят рекламни материали на
официалния спонсор на проявата по искане на Организатора.
5. ОТБОРИ , ЗАЯВКИ И СРОК ЗА ЗАЯВЯВАНЕ
5.1 Всеки клуб член на БФВ , може да представи само по един отбор.
5.2 Всеки отбор може да бъде заявен, като извърши регистрация пред
Организатора на проявата.
5.3. Право на участие имат състезатели, отговарящи на т. 5 от Наредбата на
БФВ за провеждане на националните първенства и регатите по ветроходство.
5.4.. Формулярите за заявки ще бъдат на разположение в офиса на регатата от
12:00 часа на 29.07.2011.
6. КЛАСОВЕ И ДИСЦИПЛИНИ
Клас: Кайтсърф
Дисциплини:COURCE RACING ; HANG TIME
7. СЪСТЕЗАТЕЛЕН ПОЛИГОН И СЪСТЕЗАТЕЛНО РАЗСТОЯНИЕ
7.1. Състезателният полигон ще бъде в акваторията на акваторията на
Бургаския залив.
7.2. Състезателното разстояние, реда на преминаване на знаците и от коя
страна да бъде оставян всеки от тях ще бъдат уточнени в състезателните
инструкции на проявата.
8. ПРОГРАМА
Програмата на проявата ще бъде както следва:
Петък: 29.07.2011 г.
12:00 пристигане и заявяване
Събота 30.07.2011 г.
10:00-12:00 заявяване за участие
12:30 техническа конференция
13:30- СТАРТ НА ПЪРВА ГОНКА ЗА ДЕНЯ
Неделя 31.07.2011 г.
12:00- СТАРТ НА ПЪРВА ГОНКА ЗА ДЕНЯ
*Възможно най-рано след изтичане на протестното време и обработка на
резултатите
– награждаване на победителите и закриване на Регатата.
Никакъв предупредителен сигнал няма да бъде даван след 17.00 в последния
състезателен ден.
9. КЛАСИРАНЕ
Ще се прилага Минималната система на класиране, съгласно Състезателните
правила по ветроходство 2009 – 2012 (RSS).
10. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ
Състезателните инструкции на проявата ще бъдат на разположение в офисa
на регатата от 12:00 часа на 29.07.2011
11. НАГРАДИ
Ще бъдат връчени награди на всички състезатели, заели първо, второ и трето
място в отделните дисциплини и в генералното класиране .
14. СОЦИАЛНИ ПРОЯВИ
Информация за социалните прояви ще се постави на официалното табло за
съобщения.
15. ЗАСТРАХОВКА
Всички състезатели трябва да имат застраховка с валидност за времето на
състезанието.
16. ОТГОВОРНОСТ
16.1. Всички участници в проявата се състезават на свой риск и отговорност.
16.2. Организаторът на проявата, както и всяко физическо или юридическо
лице, свързано с организацията на проявата не носят отговорност за
имуществени и неимуществени щети, нараняване или смърт на състезател,
настъпили на брега или в морето по време на участие или в следствие на
участие в проявата.
17. ТЕЛЕВИЗИЯ И МЕДИИ
С подаване на заявката за участие в Националното първенство КАЙТ СЪРФ,
всички състезатели автоматично предоставят безвъзмездно на Организатора
на проявата за вечни времена правата да заснема,използва и показва по всяко
време и по свой избор всякакъв филмов и видео материал, фотографии и др.,
включително и на цифрови носители, заснети по време на проявата и
съдържащи изображения на съответните състезатели.
18. ЗА ИНФОРМАЦИЯ
Българска Федерация по Ветроходство и ЯК „Черноморец Бургас“
www.bulsaf.bg Тел. 056 813643; 0887 610 762 – ЗОРНИЦА ГАНЕВА
E-mail: secretary[@]bulsaf.bg E-mail: chernomoretcbs[@]bulsaf.bg