ОТКРИВАНЕ -ТАЗИ ВЕЧЕР!

ТАЗИ ВЕЧЕР – ОТКРИВАНЕ! Хайде тръгвайте към бар LaTribu! Елате тази вечер, за да се видите утре в сайта как сте зацапали свещите.

Tags: , ,

Leave a Reply