Кайтсърф Регата “Приморско есен 2016”

кайт сърф промирскоКайтсърф Регата “Приморско есен 2016”
10-11.09. 2016г. гр. Приморско

1. В регатата ще бъдат включени следните дисциплини:
– Course racing
– Hаng time
– Free style (Best trick)
1.2 За всяка от трите дисциплини ще има отделно класиране и награди.
1.3 В тази проява ще се дават точки за Българската ранглиста по Кайтсърф за 2016г. от първо до шесто място за дисциплината Course racing и Hаng time.

2. ОРГАНИЗАТОР
2.1Организатори на регатата е : “СЪРФ КЛУБ  КОРАЛ” и Община гр. ПРИМОРСКО
За контакти: Христо Нешев,тел.: 0887 674025 Е-mail: koral@bulsaf.bg
2.2 Регатата е организирана според условията и  изискванията на ISAF и International Kiteboarding Class Association (IKA) .

3. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ
3.1 Регатата ще се проведе в гр.Приморско, Южен плаж, зона втора кула ММЦ
3.2 Приблизителни прогнозни условия по време на проявата ще бъдат обявени 3 дни преди проявата или ще се задейства т.4.8 от тази ПС.

4. ПРАВИЛА
4.1 Състезателните Правила по Ветроходство 2013-2016
4.2Наредбата на БФВ
4.3Тази Покана за Състезание(ПС) и Състезателните Инструкции(СИ)
4.4 При конфликт между (ПС) и (СИ), ще се прилагат (СИ).
4.5 При негативна ветрова прогноза Организатора си запазва правото да пренасрочи Регатата за по късна дата, като обяви официално това три дни предварително.

5. При регистрация всеки участник трябва да представи в регатния офис следните документи:
– Попълнена заявка за участие
– Копие от застраховка живот и копие от застраховка към трети лица.
– Копие от удостоверение за членство в Националната Асоциация.
– Разрешение за участие от родители при състезатели под 18г.
– Медицинско за предсъстезателен преглед.

6. ПРОГРАМА
6.1Регатата ще се проведе при следната програма:

10.09.събота
• 09.00 до 11.00.- Регистрация в регатния офис
• 11.15ч. -Техническа конференция
• 12.00ч. – Предупредителен сигнал за първа гонка

11.09 неделя
• 11.00 ч – техническа конференция
• 12.00 ч – предупредителен сигнал за първа гонка за деня.
•  Предупредителен сигнал за  гонка след 16.30 ч няма да бъде даван.
• 17.00 ч – награждаване

7. РЕКЛАМИРАНЕ
7.1Реклама се разрешава съгласно Кодекса за рекламиране на ISAF, Разпоредба 20 – категория ”С”. Състезателите са длъжни да носят предоставените от Организатора рекламни материали.

8. ЕКИПИРОВКА И ИНСПЕКЦИЯ
8.1 Отговорност на всеки състезател е неговата екипировка – борд, крило, линии, облекло да отговарят на класните правила за участие в състезания.

8.2 При проверка от инспектор по време на състезание всеки участник е длъжен да предостави за проверка цялото си налично оборудване и екипировка.

9. ИДЕНТЕФИКАЦИЯ
9.1 Всеки състезател е длъжен да носи номер по време на регатата, различаващ го ясно от останалите състезатели, който се получава по време на регистрацията.

10.  Личната спасителна жилетка е задължително за всички състезатели под 17-годишна възраст.

11 ОФИЦИАЛНО ТАБЛО ЗА СЪОБЩЕНИЯ
11.1 Официалното табло за съобщения ще бъде разположено  непосредствено до Регатния офис.

12. СЪСТЕЗАТЕЛНИ ИНСТРУКЦИИ
12.1 Състезателните инструкции ще бъдат предоставени по време на регистрацията, както и подробности от социалната програма по време на проявата.

13. АЛТЕРНАТИВНИ НАКАЗАНИЯ
13.1 Ще важи точковото наказание съобразно правило 44.3. Ще се прилага 20 процентно наказание от мястото за финиширане на наказания борд, като закръглянето е от 0.5 нагоре.

14. НАГРАДИ
14.1 Ще бъдат раздадени награди на класиралите се на първо, второ и трето място в отделните дисциплини.

15. ОТГОВОРНОСТ
15.1 Всички състезатели участват в Регатата изцяло на свой риск и отговорност.
15.2 Организаторите и което и да е лице, участващо в организацията и провеждането на Регатата няма да носи каквато и да е отговорност за загуби, щети, наранявания и/или смърт, които могат да възникнат и да се случат на лице или имущество, независимо на вода или суша, по време и/или като следствие от участие в Регатата.
16. ТЕЛЕВИЗИЯ И МЕДИИ
16.1 С подаване на заявка за участие, всички състезатели предоставят на  организатора правото да заснема, показва, съхранява и разпространява всякакъв филмов и снимков материал, фотографии и др. включително и на цифрови носители, заснети по време на проявата и включващи изображения на съответните състезатели и/или яхти.

17. ЗАБРАНЕНИ ВЕЩЕСТВА
17.1 На всички състезатели се напомня, че съобразно правилата на ISAF свързани с използването на забранени методи и вещества, тестуване за наркотици може да се извърши по всяко време на събитието.

18. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
18.1  Свободни места  в хотели и друга полезна информация: Христо Нешев,тел.: 0887 674025
18.2 Превозни средства  може да паркирате по време на събитието в близост до регатния офис на проявата
Организационен комитет

Tags: , ,

Leave a Reply